Advanced Guides 进阶教程   Entry 词条


Topic Replies Created
适配与维护 14 September 10, 2017
错误 7 52 September 8, 2017
Xposed 框架 19 October 8, 2017
Magisk 框架 11 July 27, 2018
设备标识 8 September 11, 2017
增量更新 32 September 9, 2017
底包 11 September 8, 2017
编译状态 9 September 13, 2017
授权文件 21 September 15, 2017
魔趣ROM 20 September 11, 2017
Android 安全补丁 3 September 16, 2017
设备维护者 1 September 10, 2017
FBE:File-based Encryption | 文件级加密 2 September 16, 2017
FDE:Full Disk Encryption | 全盘加密 1 September 16, 2017
第三方ROM 1 September 10, 2017
Open GApps 1 September 10, 2017
MEID 2 September 11, 2017
IMEI 4 September 11, 2017
Code Aurora Forum (CAF) 4 September 10, 2017
Google Mobile Service (GMS) 3 September 10, 2017
Android Open Source Project(AOSP) 1 September 10, 2017
Android Compatibility Test Suite(CTS) 1 September 10, 2017
WIPE 1 September 8, 2017
关于“Entry 词条”分类 4 September 8, 2017