MK71.2和MK81.0的本地归属地数据库已更新

MK71.2和MK81.0的本地归属地数据库已更新
5.0 1

#1

在明天的MK71.2和MK81.0版本上,我们更新了魔趣的本地归属地数据库。
新增五万多条全新的手机号码段并修正了一些错误的归属地信息,请各位机油知悉。
感谢 @hj1988 童鞋的整理!

支持魔趣

魔趣作为非营利性的民间开源项目,我们目前采用收取用户捐赠的方式来筹集维护经费。
如果你喜欢我们的ROM,可以通过ROM中的魔趣中心向我们捐赠,这将使我们变得更好!


#2

沙发#3

愿魔趣做的越来越好


#4

魔趣大法好…………………


#5

上次大大还没有回复截图跟相机 文件无法保存的bug呢!


#6

自己检查可能存在的操作,或者询问同款机型的机油是否存在同样问题,若问题同样存在,请向设备维护者反馈。
魔趣主代码不存在此BUG。


#7

这个归属地,会显示在来电界面,还是仅仅显示在通话记录?


#8

拨号盘,来电界面,通话记录,通讯录联系人详情,来电通知栏提醒,未接来电通知栏提醒,短信界面。


#9

难道就我发现魔趣自带的天气不能用吗?我是努比亚z9mini,MK71.2正式版


#10

魔趣桌面天气OpenWeatherMaps的源似乎废了~要不用谷歌的?


#11

一直用谷歌的 以前的日厲也是 最好最完美的 沒有之一!


#12

哈哈,上一次榜了 :laughing:


#13

为什么魔趣桌面的天气源不加入中国天气源呢?:kissing:


#14

哈哈我也是禁用自带上车谷歌


#15

Bản rom ondroi 8.1 7.1.2 trên xiaomi mi3w loa quá to gây vỡ tiếng , loa không ổn định bị rè mong các bạn sớm fix , yêu các bạn , việt nam chào các bạn


#16

用着用着,手机又没发现这些故障了